Királyok völgye

Kéry Ilona | 2021.09.26. | Fakultatív programok

Királyok völgye, ahol a kövek egy letünt időről mesélnek!

Királyok Völgye

 
Több mint ezer éven át az Újbirodalom (Kr. e. 1500-1070) királyai, királynői és nemesei temetkeztek ebben a völgyben, amely a világ legpompásabb temetkezési helye. A sírokat a Nílus nyugati oldalán, a mai Karnak városával szemben egy kiszáradt folyóvölgy mészkősziklájába vájták. Ebben a kietlen szurdokban több mint hatvan sír található, amelyek közül sokat még nem tártak fel teljesen, és vannak olyanok is melyeket még meg sem találtak, csak feltételezik, hogy itt kell lenniük. A leghíresebb sír (KV No. 62) Tutanhamon fiúkirályé. Ezt 1922. november 22-én fedezte fel Howard Carter angol régész. A történelem során számos sírban fosztogattak, némelyekben a lezárásuk után, másokban a huszadik században. 
 
Ennek a nagy civilizációnak a felemelkedésében hiedelmek páratlan rendszere játszott szerepet, melyben a túlvilági életnek nagyon fontos része volt. A kamrák tele voltak kincsekkel - a bútoroktól kezdve az élelmiszereken, szobrokon, hajókon és ékszereken át mindennel, amire az embernek az örökkévalóságig tartó élethez szüksége volt. A mumifikálást a test megőrzésére használták, hogy az elhunyt örökkévaló lelke a túlvilágon újraéleszthesse azt.
 

A Királyok Völgye sírok

A 63 feltárt sírból csak 10 látogatható és fedezhető fel a nagyközönség számára, mert a többit felváltva restaurálják. Az utazók számára a múlt itt olyan közelségbe kerül, ami csak kevés helyen adatik meg. A Sírokat KV betűkkel és számokkal jelölik, ami a Kings of Valley-nek a rövidítése, illetve az adott sír száma. 
 

VII. Ramszesz sírja KV1

A főbejárathoz közel található VII. Ramszesz (Kr. e. 1136-1129) kis, befejezetlen sírja. A mindössze 44,3 méter hosszú, ami Ramszesz hirtelen halála miatt királyi sírhoz képest rövid, és egy folyosóból, egy sírkamrából és egy befejezetlen harmadik kamrából áll. Építészei sietve kiszélesítették a sírkamra második folyosóját, így lett belőle sírkamra, és a fáraót egy szarkofágfedéllel fedett gödörben helyezték örök nyugalomra. A gödör oldalába kanópus edények* számára kialakított fülkéket véstek, ami csak ebben a sírkamrában található meg. A kamrába vezető folyosó falait a Barlangok könyve és a Szájnyitás rituáléjából származó, meglehetősen jól megőrződött részletek díszítik, míg a sírkamrát a Föld könyve szakaszai díszítik. Bár csak nemrégiben nyitották meg újra a nagyközönség előtt, a görög, démotikus, kopt és 19. századi graffitik azt mutatják, hogy már az ókor óta nyitva volt - egy időben még kopt remeték is lakták.
 
*Kanópus edényekbe tartották a test mumifikálása során eltávolított belső szerveket. Mindig 4 volt belöllük az egyikbe a májat, a másikba a tüdőt, a harmadikba a gyomrot és a negyedikbe az egyéb belső szerveket őrizték meg a túlvilági életre.
 

IV. Ramszesz sírja KV2

Ez a második sír jobbra, ahogy belépsz a Királyok Völgyébe. A helyét már a ptolemaioszi időkben ismerték, amint azt a falakon található, i. e. 278-ból származó graffiti is bizonyítja. IV. Ramszesz (Kr. e. 1153-1147) meghalt, mielőtt a sír elkészült volna, és oszlopcsarnokát sietve kellett sírkamrává alakítani. A sírkamra festményei megrongálódtak, de a kék mennyezeten egy csodálatos kép látható Nut istennőről, és ez az egyetlen sírkamra a völgyben, amely tartalmazza Nut könyvének szövegét, amely a Nap által minden nap megtett napi út leírását tartalmazza. A vörös gránit szarkofág, bár üres, az egyik legnagyobb a völgyben. A sírról papiruszon található ősi tervrajz felfedezése (ma a Torinói Múzeumban található) azt mutatja, hogy a szarkofágot eredetileg négy nagy szentély vette körül, hasonlóan Tutanhamon sírjához. A sír ókori kirablását követően IV. Ramszesz múmiája egyike volt azoknak, akiket újratemettek II. Amenhotep sírjába (KV 35), és ma a kairói Egyiptomi Múzeumban található.
 

IX. Ramszesz sírja KV6

Ramszesz II-vel szemben található a völgy leglátogatottabb sírja, a IX. Ramszesz sírja (Kr. e. 1126-1108), széles bejárattal, hosszú, lejtős folyosóval, nagy előszobával, amelyet a Halottak könyvéből származó állatok, kígyók és démonok díszítenek - majd egy oszlopcsarnok és egy rövid folyosó a sírkamra előtt. Itt is graffiti jelzi, hogy a sír már az ókor óta nyitva volt. A sírkamrába vezető lépcső előtti teremben IX. Ramszesz kartusszimbólumai láthatók. A hátsó falon lévő kapu két oldalán két Iunmutef-pap alakja látható, mindketten papi párducbőrbe öltözve és szertartásos oldalzárral. A sírkamra falain az Amduat Könyve*, a Barlangok Könyve** és a Föld Könyve látható; a mennyezeten az Ég Könyve van ábrázolva. Bár befejezetlen, ez volt az utolsó sír a völgyben, amelynek díszítése ennyire befejeződött, és a festmények viszonylag jól megmaradtak. A fáraó és az istenek számos faszobrát megmentették és a 19. században a British Museumba vitték, bár a fáraó múmiáját már az ókorban eltávolították és a Deir al-Bahri rejtekhely részeként újratemették.
 
*Amudat Könyve: annak a könyve, ami a túlvilágon van, túlvilág könyvek egész csoportját jelöli. Kezdetben az Újbirodalom uralkodóinak használatában állt. Az Amudat nyitó fejezete egyben összefoglalja a tartalmát is: A túlvilági vezető központi témája a Nap éjszakai, a föld mélyén zajló nyugatról kelet felé tartó útja, Ra cselekedeteivel és megnyilatkozásaival. A Napisten az utat 12 óra alatt teszi meg és ez nem csak időbeli, hanem térbeli felosztást is jelent. A könyv a Napisten belépésével kezdődik az éjszaka első óráinak köztes világába és reggeli újjászületésével fejeződik be.
 
**Barlangok Könyve leírja Ra Napisten útját a nyugati horizonttól a keleti horizontig az alvilág hat barlangján keresztül, a Napisten és az alvilág lakói közötti kölcsönhatásra összpontosítva, beleértve az igazak jutalmát és a világi rend ellenségeinek, a kudarcot szenvedőknek szóló büntetéseket. 
 

Merneptah sírja KV8

II. Ramszesz olyan sokáig élt, hogy 12 fia meghalt előtte, így végül 13. fia, Merneptah (1213-1203 i. e.) lett az utódja 60 éves korában. A völgy második legnagyobb sírja, Merneptah sírja az ókor óta nyitva áll, és görög és kopt graffitik is találhatók benne. A hosszú, alagútszerű sírkamra falainak alsó részét az áradások megrongálták, de a felső részeken jól megőrződött domborművek találhatók. Ahogy belépünk az első hosszú folyosóra, balra egy lenyűgöző dombormű található, amely Merneptah-t ábrázolja Ra-Horakhty istennel, amelyet Ra litániája követ. Lejjebb a folyosókat a Halottak Könyve, a Kapuk Könyve és az Amduat Könyve díszíti. Egy aknán túl egy hamis sírkamra található, amelynek két oszlopát a Kapuk Könyve díszíti. Bár a sírkamra díszítésének nagy része megfakult, a helyiség továbbra is lenyűgöző marad, süllyesztett padlóval és téglából készült fülkékkel az elülső és a hátsó falon.
A fáraót eredetileg négy kőszarkofágban temették el, három gránitból (a másodiknak a fedele még mindig a helyén van, tetején Merneptah képmásával), a negyedik, legbelső szarkofág pedig alabástromból készült. Az ókori egyiptomi mérnökök ritka hibájából a külső szarkofág nem fért át a sírbolt bejáratán, és a kapuját le kellett vágni. Merneptah múmiáját az ókorban eltávolították, és Amenhotep II. sírjában (KV 35) találták meg; ma az Egyiptomi Múzeumban látható.
 

VI. Ramszesz sírja KV9

Tutanhamon sírjának épségét nagyrészt VI. Ramszesz sírjának köszönheti. Az építkezés során kívülre dobott több tonna szikladarab teljesen befedte Tutanhamon sírját. A sírkamrát valójában az efemer V. Ramszesz (Kr. e. 1147-1143) számára kezdték el, és VI. Ramszesz (Kr. e. 1143-1136) folytatta, és a jelek szerint mindkét fáraó ide temetkezett; a sírkamra első felében még mindig V. Ramszesz neve és címei olvashatók. A sír kifosztása után alig 20 évvel a temetés után V. Ramszesz és VI. Ramszesz múmiáját egyaránt Ámenhotep II. sírjába szállították, ahol 1898-ban találták meg és Kairóba vitték. Bár a sír vakolását nem fejezték be, szép díszítése jól megmaradt, a hangsúlyt csillagászati jelenetekre és szövegekre helyezték. A bejárati folyosót a Kapuk könyvének és a Barlangok könyvének kivonatai borítják. Ezek folytatódnak a sírkamra középső részében és a kúthelyiségben, kiegészülve az Égiek könyvével. A sírkamrához közeledve a falakat az Amduat könyvének kivonatai díszítik. A sírkamra gyönyörűen díszített, a mennyezeten a nappali és az éjszakai könyveket keretező Nut csodálatos kettős képe látható. Ez a fekete és arany színű éjszakai tájkép az ég istennőjét ábrázolja, amint minden este elnyeli a Napot, hogy minden reggel új életet adjon neki, az új élet végtelen körforgásában, amelynek célja a halott fáraók lelkének újjáélesztése. A kamra falai tele vannak VI. Ramszesznek a különböző istenségekkel való finom ábrázolásaival, valamint a Föld Könyvéből vett jelenetekkel, amelyek a napisten éjszakai útját, az őt segítő isteneket és a sötétség erőit mutatják be, akik megpróbálják megakadályozni, hogy elérje a hajnalt; figyeljék a napisten ellenségeinek lefejezett, térdelő alakjait a kamra falainak tövében, valamint a fekete színű hóhérokat, akik a lefejezett testeket fejjel lefelé fordítják, hogy minél tehetetlenebbé tegyék őket. A sírkamra gyönyörűen díszített jobb oldali falán próbáljuk meg kiszúrni az ithyphallikus (a feltűnően erekcióval rendelkező) alakot is; az őt körülvevő vonalak és szimbólumok egy vízórát ábrázolnak. A kamra felső részein rengeteg görög graffiti látható, Kr. u. 150 körülről.
 

III. Ramszesz sírja KV11

III. Ramszesz (Kr. e. 1184-1153), Egyiptom utolsó harcos fáraója a Királyok Völgyében az egyik leghosszabb sírkamrát építette. A Szetnakht (Kr. e. 1186-1184) által megkezdett, de elhagyott sír 125 méter hosszú, nagy részét még mindig gyönyörűen díszítik a színes, festett, süllyesztett domborművek, amelyeken a hagyományos rituális szövegek (Rá litániája, Kapuk könyve stb.) és Ramszesz az istenek előtt látható. Szokatlanok itt a világi jelenetek, a bejárati folyosó kis oldalkamráiban, amelyek külföldi adományokat, például az Égei-tengerről importált, rendkívül részletes kerámiákat, a királyi fegyvertárat, hajókat és - az utolsó ilyen oldalkamrában - a vak hárfásokat ábrázolják, amelyek a sír egyik alternatív nevét adták a sírnak: "A hárfások sírja".
A túlsó kamrában egy megszakadt alagút található, ahol az ókori építők befutottak a szomszédos sírba. A sír tengelyét nyugat felé eltolták, és egy oszlopcsarnokba vezető folyosót építettek, amelynek falait a Kapuk könyvéből vett jelenetekkel díszítették. A jobb hátsó oszlopon ősi graffiti is található, amely a fáraó újratemetését írja le a 21. dinasztia idején (i. e. 1069-945). A sír többi része csak részben feltárt és szerkezetileg gyenge.
III. Ramszesz szarkofágja a párizsi Louvre-ban, részletes fedele a cambridge-i Fitzwilliam Múzeumban található, múmiája pedig - amelyet a Deir al-Bahri rejtekhelyen találtak meg - Boris Karloff karakterének mintájául szolgált az 1930-as évekbeli A múmia című filmben. A múmia ma a kairói Egyiptomi Múzeumban található.
 

Tutanhamon sírja (KV 62)

Tutanhamon sírja (KV 62), amely a legkevésbé lenyűgöző a királyi sírok közül, de híres a kincstáráról, amely ma nagyrészt a Kairói Múzeumban található, úgy ítélték meg, hogy önmagában is megér egy jegyet, és ezt egy második pénztárnál lehet megvenni, ahová a tuf-tuf érkezik. Talán a legizgalmasabb, legérdekesebb ezzel a sírral kapcsolatban a feltárásának története, ami Howard Carter brit régész nevéhez kötődik. Az alábbi linkeken megtekinthetitek ezt a páratlan eseményt:
 
első rész:
 
második rész:
 
harmadik rész:
 
negyedik rész:
 

Hogyan érhető el a Királyok Völgye?

Repülővel - A Királyok Völgyéhez legközelebbi repülőtér a Luxori Nemzetközi Repülőtér. Ez 32 km-re van a völgytől. Közel 50 perces autóútra van szükség, hogy eljusson oda.
Vonattal - A Luxori vasútállomás a legközelebbi állomás a völgytől, és körülbelül 27 km-re van. Az állomástól 45 perces autóút elég a völgy eléréséhez.
Közúton - Luxor városa nagyrészt a Nílus keleti partján fekszik, míg a Királyok Völgye a folyó nyugati partján található. A Luxori híd köti össze a várost a völggyel.
 

Közeli turisztikai látványosságok

Az Al-Qurn csúcsa - Az Al-Qurn egy egyiptomi piramisra emlékeztető hegycsúcs a Nílustól nyugatra, és jól látható a Királyok Völgyéből. Úgy tartják, hogy piramisszerű alakja miatt választották a királyi nekropolisz helyéül.
 
Hatsepszut-templom - Az ókori Egyiptom egyik legszebb temploma Hatsepszut halotti temploma. Deir el-Bahriban található. Hatsepszut fáraókirálynőnek - III. Thutmose mostohaanyjának - szentelték, a templom minden évben utazók ezreit vonzza.
 
A Memnon-kolosszusok - Az egyiptomi Luxor városa grandiózus ókori építményeknek ad otthont, és a Memnon-kolosszusok egyike ezeknek. Amenhotep III fáraó két óriási szobrát együttesen Memnon kolosszusai néven ismerik. A becslések szerint a szobrok közel 3500 évesek, és azóta is állnak.
 
Luxori templom - A luxori templom egy hatalmas és kiterjedt komplexum, és Egyiptom folyamatos történelmének szép példája. Az építkezés feltehetően III Amenhotep alatt kezdődött az ókori Egyiptom 18. dinasztiája idején. Bővebben...
 
 
Forrás:
https://www.journeytoegypt.com/en/discover-egypt/valley-of-the-kings

Vissza a hírekhez