ÁFA nyilatkozat

A 2011. január 01-től hatályos többször módosított ÁFA- törvény 206. §-a alapján az ügyfél  (megrendelő) köteles nyilatkozni arról, hogy az utazásszervező által nyújtott szolgáltatást milyen minőségben veszi igénybe.
A nyilatkozattétel minden ügyfél (megrendelő) esetében kötelező.
A kötelező nyilatkoztatással összefüggésben módosul az adózás rendjéről szóló törvény mulasztási bírságra vonatkozó előírása, az alábbiak szerint:
Az utazásszervezési szolgáltatást igénybe vevő adózó mulasztási bírsággal sújtható, ha az utazásszervezési szolgáltatásról valótlan nyilatkozatot tesz, vagy a nyilatkozattételt elmulasztja.
 
Alulírott ________________________________________________a Horus Travel Utazási Ügynökség Kft. mint utazásközvetítő által közvetített utazással kapcsolatban a következők szerint nyilatkozom:
 
Utas(ok) neve (nyomtatott betűvel)______________________________________________
Utazás/szállodamegnevezése, helye ______________________________________________
Utazás időpontja _______________________________________________
 
• Nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségében (azaz utasként) veszem igénybe vagy
• Adóalanyként saját nevemben és javamra, tehát végső felhasználóként (azaz utasként veszem igénybe)
• Adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszem igénybe.
 
/A megfelelő rész aláhúzandó!/
 
Kijelentem, hogy a fentieket elolvastam, magamra és utastársaimra nézve is tudomásul vettem.
 
____________________________                          __________________________
 
            Ügyfél aláírása                                                         Ügyintéző aláírása
 
 
Dátum: _______________________